Fotbehandling

Fotbhandling      1 tim             725.-

fotbad, bortagning av förhådnader,liktornar,nageltrång 

filning,nagelvård och massage.

inkl lackning av naglarna     775:-